It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Over de TantraTempel

De TantraTempel is ontstaan uit een groeiende behoefte om Tantra in een zuivere en meer authentieke vorm over te dragen. Er is een groot aantal mensen die gevoelsmatig bedenkingen hebben bij de algemene manier hoe Tantra in het westen gepresenteerd wordt. De TantraTempel nodigt je wel uit om een beetje meer uit je comforzone te komen om het tantrapad beter te kunnen volgen. We laten ons zo vaak vastzetten in een vertrouwde omgeving of ons laten manouvreren in een verlangensomgeving. Probeer dat allemaal los te laten en kijk wat het Bestaan je te bieden heeft.
Verder wil de TantraTempel zich ook sterk maken om Tantra uit de geheime hoek te halen, uit de taboesfeer. Tantra is in essentie een open systeem waarbij bewust Zijn de insteek is. Meer lezen, zie het artikel   Heeft Tantra in het westen gefaald?  

Het zoekpad van Nirav
In 1982, ruim dertig jaar geleden, is de zoektocht door Nirav naar Tantra ontstaan. Tijdens tientallen jaren van studie en ervaringen bij diverse meesters in geheel India, Nepal en Tibet is gezocht naar de meest originele en de meest pure vorm van Tantra. Deze intensieve reis en zoektocht is aangewakkerd door Osho, een ware Tantra meester uit India. Daarnaast heeft Nirav enkele jaren in de Himalaya's en Kashmir gemediteerd.

Tantra ervaringen
Uit al deze ervaringen is een eigentijdse combinatie van Yoga, Tantra, Taoïsme en Westerse inzichten ontstaan. Gedachtegoed van Saraha, Satyananda Saraswati, Mantak Chia en Osho is hierin verwerkt. Deze unieke en authentieke combinatie wordt in de TantraTempel bij sessies, workshops, retreats en trainingen toegepast en overgedragen.

Khajuraho liefdevolle devote gezichten Wat kan Tantra je brengen?
Tantra is een dynamische levenshouding. Als Tantra op schrift wordt gesteld is het eigenlijk geen Tantra meer, dan maak je 't dood. Want Tantra is meegaan met de tijd, veranderingen, inspelen op situaties en omstandigheden. Tantra is vooral het bewust zijn van al deze mutaties, leert je te observeren en de kern van de zaken te zien. Het gevolg kan een immense rust en een bijna oneindig vertrouwen in het bestaan zijn. Tevredenheid en geluk kunnen ontstaan.

Tantrisme en Taoïsme
De uitgangspunten van de twee Oosterse filosofieën, het Tantrisme en Taoïsme, worden in het Westen steeds populairder. Vooral onder mensen die hun seksualiteit willen koppelen aan hun geestelijke groei.
Beide richtingen gaan ervan uit dat levens(=seksuele) energie onze sterkste creatieve kracht is. Daarbij realiseert men zich dat een diep innerlijk zelfbesef verworven kan worden door het ontwikkelen, gebruiken en het laten ontstaan van transformatie van deze energie.

Seksuele energie
Als er over seksuele energie gesproken wordt bedoelen we de meest elementaire levensenergie welke noodzakelijk is om tot leven te komen en om in leven te blijven. Maar Tantra blijft altijd het uitgangspunt waarmee wordt gewerkt. Dus als je alleen in seks geïnteresseerd bent moet je het echt elders zoeken.

Enkele Tantra statements
Het kan persoonlijke en zelfs zakelijke relaties enorm verbeteren. Tantra bevrijdt en je laat steeds meer angsten achter je!

Tantra en liefde
Omarm het leven zoals je je geliefde omarmt. Met liefde kan je versmelten, samensmelten, één worden met het geheel, één worden met het universum, één worden met het Goddelijke, met het Bestaan.

Neem alle tijd als je met jouw geliefde de liefde bedrijft. Het samenzijn wordt dan steeds minder seksueel, het wordt steeds spiritueler. In de loop van de tijd kan er een steeds diepere, stille vereniging tussen twee lichaamsenergieën plaats vinden.

  Khajuraho liefdevolle devote gezichten


En probeer het denken erbuiten te houden, blijf in het moment en blijf heel diep met elkaar verbonden. Stapje voor stapje wordt het meer extatisch, wordt het een meditatie. Het seksuele denken wordt dan steeds minder seksueel.

Op een gegeven moment ervaar je dat je de liefde bedrijft zonder lust, zonder seksueel te zijn. Dan ben je thuis gekomen.

Vrije vertaling van Tantra Spirituality & Sex – Osho

De TantraTempel
De TantraTempel is door sw. Nirav Beej opgezet zonder winstbejag. Het doel is om zo authentiek mogelijke  Tantra op z'n betaalbaar mogelijke manier in de wereld te zetten en over te dragen. Spiritualiteit overbrengen hoort in principe geen geld te kosten. Maar de schitterende locatie, uitstekende voorzieningen en inkopen moeten wel worden betaald. Daarom worden advies donaties aangegeven. Heb je daar niet voldoende middelen voor en wil je toch heel graag kennis maken met een authentieke en zuivere vorm van Tantra, laat het even weten. Voor aantoonbare minima en groepen is altijd korting mogelijk. Er wordt dan zeker voor een redelijke oplossing gezorgd.

TantraTempel Groepsruimte met mooie inrichting dicht bij bos en natuur


Onthoud: Het gaat om de ervaring, om de manier van zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes te luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Zie ook:  
Het aanbod van de TantraTempel

Meer weten? Neem contact op met Nirav 06-15521760  of  sessies@tantratempel.nl

TantraTempel - Tantra Meditatie Centrum